Zadania

Podstawowe zadania Straży Miejskiej w Policach:

  • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
  • Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
  • Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń
  • Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania
  • Współdziałanie  z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas imprez publicznych