Profilaktyka

Programy profilaktyczno – edukacyjne związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych realizowane przez Straż Miejską w Policach:

  • Bezpieczne ferie

Tematyka bezpiecznego zachowania się na terenach w bezpośrednim kontakcie z zamarzniętymi zbiornikami wodnymi, bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie, a także   podstawy pierwszej pomocy. W jaki sposób należy unikać odmrożeń i przeziębień a także zminimalizować ryzyko zachorowania na grypę.

  • Bezpieczne wakacje

Zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku nad wodą, zagadnienia związane z przebywaniem na plaży oraz sposoby zapobiegania w takich miejscach niebezpiecznym zdarzeniom.

  • Bezpieczna Droga do Szkoły

Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Program skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-II

  • Bądź bezpieczny, noś odblaski

Program skierowany do osób dorosłych poruszający tematykę zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.