Sprawozdania

  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2018 (klik)
  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2017 (klik)
  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2016 (klik)
  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2015 (klik)
  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2014 (klik)
  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2013 (klik)
  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2012 (klik)
  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2011 (klik)
  • Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Policach za rok 2010 (klik)
  • Prezentacja przedstawiająca działalność Straży Miejskiej w Policach (klik)