Straż Miejska Police
ul. Tanowska 8
(na terenie firmy Trans-Net)
72-010 Police

Komendant: Dawid Bałuch
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek:  7.00 – 22.00
Sobota: 7.00 – 15.00
tel.: 91 317 62 72
tel kom.: 603 066 626                                                                                                                             telefon alarmowy.: 986

E-mail: strazmiejska@police.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Komendant Straży Miejskiej w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Dane kontaktowe do inspektora danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,
tel. 91 3176272

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Straż Miejską w Policach w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1795).

W przypadku naruszenia praw w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.