Charakterystyka podejmowanych interwencji i wykroczeń w styczniu 2020 r.

W styczniu  2020 r. podjęliśmy 426 interwencji. W tym:

  • 215 interwencji własnych
  • 166 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców
  • 45 interwencji zgłoszonych przez instytucje i firmy

 

 

 

Ujawniliśmy 347 wykroczeń. W tym:

  • 143 wykroczenia porządkowe
  • 129 wykroczeń z zakresu ruchu drogowego (pojazdy mechaniczne)
  • 29 wykroczeń z zakresu gospodarki komunalnej
  • 27 wykroczeń popełnionych przez pieszych
  • 19 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów

W styczniu 10 nietrzeźwych osób leżących w miejscach publicznych przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 1 do miejsca zamieszkania oraz 2 przekazano pogotowiu ratunkowemu.

Cztery razy zgłoszono uprawnionej firmie konieczność odłowienia bezpańskiego psa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.