Charakterystyka podejmowanych interwencji i wykroczeń w sierpniu 2020 r.

W sierpniu 2020 r. podjęliśmy 380 interwencji. W tym:

  • 162 interwencje własne
  • 171 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców
  • 47 interwencji zgłoszonych przez instytucje i firmy

 

 

 

Ujawniliśmy 162 wykroczenia. W tym:

  • 131 wykroczeń porządkowych
  • 13 wykroczeń z zakresu ruchu drogowego (pojazdy mechaniczne)
  • 14 wykroczeń z zakresu gospodarki komunalnej
  • 3 wykroczenia popełnione przez pieszych
  • 1 wykroczenie popełnione przez rowerzystę

 

W sierpniu 8  nietrzeźwych osób leżących w miejscach publicznych przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 2 przekazano pogotowiu ratunkowemu i 1 odwieziono do miejsca zamieszkania.

Dwa razy zgłoszono uprawnionej firmie konieczność odłowienia bezpańskiego psa.

Siedemdziesiąt pięć interwencji podjętych w sierpniu związanych było z egzekwowaniem nakazów, zakazów i obowiązków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. W zdecydowanej większości miały one miejsce w środkach komunikacji publicznej oraz w obiektach handlowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.