Charakterystyka podejmowanych interwencji i wykroczeń w maju 2020 r.

W maju 2020 r. podjęliśmy 245 interwencji. W tym:

  • 60 interwencji własnych
  • 159 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców
  • 26 interwencji zgłoszonych przez instytucje i firmy

 

 

 

Ujawniliśmy 130 wykroczeń. W tym:

  • 81 wykroczeń porządkowych
  • 32 wykroczenia z zakresu ruchu drogowego (pojazdy mechaniczne)
  • 17 wykroczeń z zakresu gospodarki komunalnej

 

 

W maju 4 nietrzeźwe osoby leżące w miejscach publicznych przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 2 przekazano pogotowiu ratunkowemu i 2 odwieziono do miejsca zamieszkania.

Trzy razy zgłoszono uprawnionej firmie konieczność odłowienia bezpańskiego psa.

Trzydzieści jeden interwencji podjętych w maju związanych było z egzekwowaniem nakazów, zakazów i obowiązków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Ten wpis został opublikowany w kategorii bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.