Charakterystyka podejmowanych interwencji i wykroczeń w kwietniu 2020 r.

W kwietniu 2020 r. podjęliśmy 248 interwencji. W tym:

  • 60 interwencji własnych
  • 149 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców
  • 39 interwencji zgłoszonych przez instytucje i firmy

 

 

 

Ujawniliśmy 112 wykroczeń. W tym:

 

  • 96 wykroczeń porządkowych
  • 4 wykroczenia z zakresu ruchu drogowego (pojazdy mechaniczne)
  • 11 wykroczeń z zakresu gospodarki komunalnej
  • 1 wykroczenie popełnione przez pieszego

 

W kwietniu 3 nietrzeźwe osoby leżące w miejscach publicznych przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 2 przekazano pogotowiu ratunkowemu a 1 odwieziono do miejsca zamieszkania.

Dwa razy zgłoszono uprawnionej firmie konieczność odłowienia bezpańskiego psa.

Czterdzieści trzy interwencje podjęte w kwietniu związane były z egzekwowaniem nakazów, zakazów i obowiązków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.