Charakterystyka podejmowanych interwencji i wykroczeń w czerwcu 2020 r.

W czerwcu 2020 r. podjęliśmy 334 interwencji. W tym:

  • 126 interwencji własnych
  • 159 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców
  • 49 interwencji zgłoszonych przez instytucje i firmy

 

 

 

Ujawniliśmy 219 wykroczeń. W tym:

  • 151 wykroczeń porządkowych
  • 36 wykroczeń z zakresu ruchu drogowego (pojazdy mechaniczne)
  • 22 wykroczenia z zakresu gospodarki komunalnej
  • 8 wykroczeń popełnionych przez pieszych
  • 2 wykroczenia popełnione przez rowerzystów

W czerwcu 6 nietrzeźwych osób leżących w miejscach publicznych przewieziono do Izby Wytrzeźwień, 1 przekazano pogotowiu ratunkowemu i 4 odwieziono do miejsca zamieszkania.

Dwa razy zgłoszono uprawnionej firmie konieczność odłowienia bezpańskiego psa.

Dziewiętnaście interwencji podjętych w czerwcu związanych było z egzekwowaniem nakazów, zakazów i obowiązków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.